top of page

Det kan vara så enkelt...

...att med ett fåtal ord säga så mycket klokt... Idag fick jag SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) tidskrift "Lika värde" i brevlådan.

Fredrik Malmberg, generaldirektören för SPSM, skrev i sin insidesspalt:


"...brister i skolornas stöd- och elevhälsoarbete. Det handlar bland annat om att problem som uppstår kring en elev ofta ses som brister hos eleven, istället för något som uppstår i samspel med den omgivande miljön."


Slutsatsen finns i utredningen "Bättre möjligheter för elever att kunskapskraven" (SOU 2021:11). (Nedladdningslänk nederst)


Det intressanta med slutsatsen, frånsett att det förstås väger tungt när GD för SPSM lyfter fram den, är att den betonar just samspelet, omgivningen. Det är inte en enes eller andres personliga "fel" utan det är i samspelet mellan många olika personer och faktorer runt en elev med adhd eller autism eller liknande diagnoser eller symptom, som det brister!


Detta stämmer så väl överens med mitt mantra: Se till att göra ordentliga utredningar om behov av särskilt stöd utifrån andra aspekter än elevens diagnos. Dra sedan slutsatser utifrån utredningen, inte utifrån vilka ekonomiska eller andra resurser som finns för tillfället och som ev. kan passa in i vissa delar av utredningen.

Först när man förstår hur man ska och blir bra på att hantera samspel i skolan - samspel mellan pedagoger, elever, föräldrar, elevhälsa och andra aktörer - så kommer man kunna lösa de stor problem som finns i vissa skolor idag.

91 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Du följer nu min blogg! Tack! :)

Skriv in din e-postadress ovan och klicka på "Följ min blogg!" så får du meddelande varje gång ett nytt inlägg finns att läsa! Du kan när som helst avprenumerera!

bottom of page