top of page
Tecknologen AB - information 

För drygt 30 år sedan...
...flyttade jag till Jönköping. Resten är historia.

Den historien får du höra på kursen när vi träffas - men jag kan redan nu berätta att det var många förvecklingar och misstag som ledde till att jag gick min första teckenkurs överhuvudtaget och också att jag hade mina första teckenkurser. Jag startade lokalt i Borås, där jag också startade Tecknologen AB i slutet av 80-talet.

Tolkutbildning blev utbildning

1987 var jag färdigutbildad teckenspråkstolk, och började frilansa. Det gick inte lång tid innan jag fick frågor om jag kunde ha kurser i tecken för personal inom särskola och omsorg.

Det var inte teckenspråk, utan "bara" tecken, sa man och det hade jag då inte hört talas om innan. 

Nyfiken och lite dumdristigt svarade jag ja, och inledde därmed den bana som jag nu under mer än 30 år har vandrat på. 
Det var ett annorlunda sätt att tänka inom särskolan, jämfört med hur vi hade fått lära oss på tolkutbildningen - och du kan vara lugn, på kurserna kommer du att få veta mer om likheterna och skillnaderna mellan teckenspråk och teckenkommunikation! -  men jag visste egentligen inget - då!
Intresset för att utbilda och lära ut mer tecken väcktes och snart reste jag över hela landet i min husbil och höll kurser inom skola, förskola och omsorg, men också för föräldrar och anhöriga.

Mina teckenkurser

präglas av intensitet, glatt humör, glädje och av att levandegöra tecken och tecken-användning. 
jag försöker kombinera min kunskap med ett engagemang för "saken": att skapa verktyg och förutsättningar för personal som arbetar med barn och vuxna som använder, eller är i behov av att använda tecken för sin kommunikation. och inte bara ge deltagarna tecken, utan också kunskap om hur man kan använda tecken på bästa sätt med eleverna eller barnen - det är ju det resultatet resultatet som räknas!

Många deltagare blir det

Under de år jag arbetat med utbildningar har jag räknat ut att jag har mött över 9 000 deltagare (fast några har gått flera kurser)  och haft kurser i 101 av landets (klicka på länken för att se vilka!)  290 kommuner.

Det är förstås glädjande och givande att ha varit delaktig i så många personers utveckling med tecken - men det har också gett mej en unik möjlighet att lära mej väldigt mycket om de olika förutsättningar som gäller i förskolor, skolor och inom omsorgen. Denna erfarenhet bär jag med mej till mina kurser och delar med mej av.

Att "bara" kunna tecken är en sak, men jag vill och brinner för att deltagarna på mina kurser verkligen kan använda sej av tecknen på bästa sätt i verksamheten!

Under senare år har jag också börjat producera filmer med tecken och tal. Filmerna riktar sej främst still barn och ungdomar. Tecknande barn och ungdomar har ett stort behov av att få se andra som tecknar - jag vill gärna ge dem den möjligheten, genom bland annat Teckentuben

bottom of page