top of page

Anpassad studiegång - det är väl bra?

Uppdaterat: 10 mars 2022

"Alldeles för många elever med adhd i skolan har anpassad studiegång!" så drastiskt skulle jag vilja uttrycka mig.

Anpassad studiegång är en möjlighet som rektor har att besluta om ifall en elev behöver minska ämnesbördan för att fokusera på vissa ämnen, eller för att eleven på grund av sjukdom eller annan orsak inte klarar av att vara i skolan en hel dag.


Av 3 kap. 12 § skollagen framgår att om det särskilda stödet för en elev inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, kan man fatta ett beslut om avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång).

Anpassad studiegång avser alltså situationer när andra stödåtgärder inte har gett resultat, exempelvis för elever som av olika skäl inte är tillgängliga för utbildning.


Man kan här se att anpassad studiegång är ett ganska drastiskt steg som skall tas om andra typer av särskilt stöd inte kan anpassas tilleleven. Det är ett stort ingrepp i den enskilde elevens rätt till skolgång och kan innebära att eleven i grundskolan inte får betyg nog att söka in på önskat gymnasieprogram.

Jag har sett otaliga utredningar och beslut om åtgärdsprogram som innehåller kopplingen "eleven upplevs väldigt trött i skolan på eftermiddagen-- Vi beslutar därför om anpassad studiegång."


Problemet med detta är att för våra barn med adhd, och adhd-liknande problematik, är "trötthet" inget som generellt kan botas med kortare skoldagar. Det handlar inte om "behov av sömn" utan tröttheten uppstår i den stress och det skav som ständigt infinner sig i en skola som inte anpassas, i den miljö som skolan erbjuder och i den undervisning som skolan genomför.

Och då skall vi notera att först skall skolan ha vidtagit andra stödåtgärder, det vill säga ha utrett och åtgärdat elevens olika behov utifrån hens förutsättningar - innan man fattar beslut om anpassad studiegång!


Anpassad studiegång skall inte användas som ett sätt att "bota" elever med adhd, utan som ett kraftfullt verktyg om alla andra anpassningar och allt annat särskilt stöd visar sig inte fungera. Skolan måste inse att dom har ansvaret för att eleverna kan vara i skolan hela dagen utan att bli trötta och utmattade!


I mina föreläsningar tar jag upp frågor kring bland annat anpassad studiegång!

121 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


Du följer nu min blogg! Tack! :)

Skriv in din e-postadress ovan och klicka på "Följ min blogg!" så får du meddelande varje gång ett nytt inlägg finns att läsa! Du kan när som helst avprenumerera!

bottom of page