top of page

Här får du mer information om de kurser som jag erbjuder över hela landet och som jag skrev lite om i nyhetsbrevet.

Intresserad av att diskutera mer? Hör av dig till mig - kontaktuppgifter nedan.

Teckenkurs på plats

kurslokal_osd_270.png

Den traditionella utbildningen; en eller flera dagar på plats hos er. Säkerställer att alla deltagare har möjlighet att hela tiden få återkoppling från kursledaren direkt och dessutom kan deltagarna hela tiden komplettera med teckenfrågor kopplade till den egna verksamheten

Genom kurs på plats får man en effektiv och intensiv utbildning och alla deltagare blir klara vid samma tillfälle. Den här typen av utbildning är mest effektiv, eftersom det hela tiden går att anpassa kurstakt, teckenförråd och kommunikationsövningar till deltagarna och deras behov och möjligheter.

Även dessa kurser har ett online-inslag! Efter kursen får nämligen alla deltagare en inloggning till en repetitionskurs på online.tecknologen.se så att de enskilt eller i grupper kan repetera kursens olika moment och de olika tecknen, när som helst.

bottom of page