Här får du mer information om de kurser som jag erbjuder över hela landet och som jag skrev lite om i nyhetsbrevet.

Intresserad av att diskutera mer? Hör av dig till mig - kontaktuppgifter nedan.

Teckenkurs på plats

Den traditionella utbildningen; en eller flera dagar på plats hos er. Säkerställer att alla deltagare har möjlighet att hela tiden få återkoppling från kursledaren direkt och dessutom kan deltagarna hela tiden komplettera med teckenfrågor kopplade till den egna verksamheten

Genom kurs på plats får man en effektiv och intensiv utbildning och alla deltagare blir klara vid samma tillfälle. Den här typen av utbildning är mest effektiv, eftersom det hela tiden går att anpassa kurstakt, teckenförråd och kommunikationsövningar till deltagarna och deras behov och möjligheter.

Även dessa kurser har ett online-inslag! Efter kursen får nämligen alla deltagare en inloggning till en repetitionskurs på online.tecknologen.se så att de enskilt eller i grupper kan repetera kursens olika moment och de olika tecknen, när som helst.

Kontakta oss
Om Tecknologen AB
Kontaktinfo

0511 - 290 18

Dalavägen 14, 533 72 Lundsbrunn

info@tecknologen.se

Information om personuppgiftshantering

Tecknologen AB är ett familjeföretag som håller utbildningar i teckenkommunikation och teckenspråk över hela landet.  Vi genomför teckenutbildningar på alla nivåer och med alla typer av inriktningar - och har så gjort i över 30 år!

Frågor om kurser, vår verksamhet eller om tecken och att teckna? Hör av dej till oss!  

  • Facebook Social Ikon