top of page

Ett litet exempel på videofilm med tal och tecken. Mer finns att titta på på Teckentuben (www.teckentuben.se - nytt fönster!)

bottom of page