top of page
Hur kan kurslokalen se ut?

På den här sidan kan du få några tips kring hur lokalen kan se ut - hör gärna av dej till mej om du har funderingar angående er lokal!

Själva lokalen

det är era förutsättningar som styr hur lokalen kan möbleras - vi löser nästan allt på plats om det skulle behövas några justeringar!
Känner du dej osäker på om den tänkta lokalen passar - kontakta oss så löser vi det!

En del lösningar är dock svåra (men inte omöjliga) att få till bra: sammanträdesbord där deltagarna sitter runt bordet fungerar dåligt, likaså lokaler med fast möblering, där deltagarna inte kan vrida på sina stolar (se nedan). 

Det är till exempel svårt att ha en bra teckenkurs i en aula med fast möblering. Dels blir det då svårt för deltagarna att öva med varandra (då behöver man ju sitta mittemot varandra) och att byta teckenkompis, dels är det väldigt svårt för mej att "komma in i raderna" - för att nå deltagare som sitter omgivna av andra - för att visa eller diskutera något de undrar över.

I många lokaler, exempelvis vanliga klassrum, är ofta skrivtavlan placerad på lokalens ena kortsida. På en teckenkurs är det alltid en fördel om man kan ha tavlan på långsidan.

Det beror på att jag vill ha så få rader med deltagare som möjligt - har man mer än 4 rader deltagare, blir det svårt för de som sitter på rad 4 att se mej och tavlan ordentligt.
Detta kan kompenseras med att "min" plats är upphöjd med hjälp av ett lågt podie eller liknande.

Det är bra om lokalen möbleras så att raderna är lite svängda.

Då kan deltagarna se både mej och större delen av de övriga deltagarna på ett bra sätt.

Deltagarna jobbar ofta två och två, mitt emot varandra - det betyder att det är bra om det finns svängrum, så det är enkelt att vrida stolen mot bänkkamraten, eller ibland mot kamraten bakom.

Utrustning

Det enda jag behöver är egentligen en whiteboard som kan ses av alla. Skrivtavlan behöver vara större än de som finns på en del blädderblock, eftersom alla deltagare ska kunna se vad som skrivs på tavlan.

Finns det tillgång till dataprojektor (gärna med dator och internetuppkoppling) så kan jag visa en del "extra" saker, men finns det inte så löser det sig ändå.

Sammanfattningsvis...

Lösa bord och stolar, gärna möblerade lätt svängda. Helst max fyra rader, annars gärna ett podie eller en scen. 
Whiteboard. Svårare än så är det inte! :)

bottom of page