top of page

Köpt kurs - villkor

Det är säkert inga problem för oss att komma överens, och vi hoppas att vi informerat om det mesta - men för att allt skall vara tydligt har vi här skrivit ner en del saker som ingår i vårt avtal, när ni bokat en eller flera kursdagar. är det  något som är oklart i villkoren, eller något som ni känner behöver förtydligas - kontakta oss!

Kursledarens boende

Jag bor i husbil när jag är ute på mina kursresor. I priset som ni fått ingår min övernattning, under förutsättning att ni kan tillhandahålla en plats för husbilen med el. Är platsen en bit ifrån kursplatsen, är jag tacksam om jag kan bli hämtad. 

Bokningen är bindande

Har vi kommit överens om en kurs och bokat in den, är detta bindande för er.
Skulle något uppstå så att kursen inte kan genomföras på önskade datum, gör vi självklart allt vi kan för att flytta kursen - vi vill ju att ni skall vara nöjda både med kursen och med vår flexibilitet!

Men i grunden är det alltså så, att om ni inte kan genomföra kursen på de dagar som bestämts, fakturerar vi kurskostnaden.

bottom of page