top of page

Här nedan finns information om mina kommande föreläsningar kring ADHD och förhållningssätt. Vill du boka skräddarsydd föreläsning för en grupp eller har frågor om föreläsningarna - kontakta mig!

Mina föreläsningar om ADHD, skola och förhållningssätt

Vill du hålla dig uppdaterad om när nya datum för föreläsningar bli fastställda - anmäl dig till mitt nyhetsbrev här.

Föreläsning:
ADHD för omgivningar

"Det är inte mig ni ska var arga på - det är min hjärna!"

12 januari 2022

kl. 18.00 - ca 20:30

95:-

I den här föreläsningen vill jag främst inte få dig att förstå diagnosen som barnet har, utan framförallt förstå barnet som har diagnosen. Och dig själv i din roll som omgivning
 
Jag ger dig i föreläsningen en guidad insikt i hur livet kan vara med en adhd-diagnos och ger dig pedagogiska tankeverktyg som du själv kan forma för att passa i livet med ditt barn eller arbetet med din elev.


Utifrån mina erfarenheter, självupplevda händelser, misstag, insikter och tankar kring egna barns problem och utmaningar i skola och liv, vill jag skapa tankar och ge dig tips som ger dig förutsättningar till att orka ha ett bra förhållningssätt till de barn och unga som finns i din omgivning, inte minst när de behöver det som mest.

 

Föreläsningen gör lättare för dig att klara av de situationer som uppkommer i din familj eller i din klass och hjälper dig att förstå varför situationer uppkommer, hur de går att lösa i stunden och hur de på sikt kan förebyggas i framtiden. 

Biljetter och info här!

ONLINE - direktsänt

Möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen

Föreläsning:
Att vara förälder 

För dig som är förälder och har barn med ADHD i skolan.

19 januari 2022

kl. 18.00 - ca 20:30 

95:-

Att vara förälder till ett barn med ADHD eller ADHD-liknande symptom eller någon annan form eller kombination av NPF-diagnoser, är en utmaning.

 

En av de tyngsta utmaningarna är förhållandet till skolan. Samtidigt som man ofta måste kämpa för sina och sitt barns rättigheter, måste man också arbeta för att ha en god relation med personerna som arbetar i skolan.

Bakom varje skenbart lugn förälder till ett barn med ADHD i skolan finns också en som är frustrerad.

 

Jag ger i den här föreläsningen mitt perspektiv på detta problem, samt ger konkreta tips råd och tankar som du som förälder kan ta med dig i dina kommande kontakter med skolan.

Biljetter och info här!

ONLINE - direktsänt

Möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen

Föreläsning:

Att vara skola

För skolpersonal: En förälders perspektiv kring utmaningar och problem med att ha sitt barn med ADHD i skolan.

20 januari 2022

kl. 18.00 - ca 20:30

195:-

Att arbeta i skolan med barn med ADHD eller ADHD-liknande symptom, eller annan form av NPF-diagnos är en utmaning.


En viktig del i framgången med arbetet är förhållandet till elevens ofta lugna, ibland frustrerade, föräldrar.

Bakom varje skenbart lugn förälder, till en elev med ADHD i din skola, finns också en som är frustrerad.


Jag ger i den här föreläsningen mitt perspektiv på hur man som förälder ser på skolan. Jag ger också konkreta tips råd och tankar som du som arbetar i skolan kan ta med dig i för att dina kommande kontakter och möten med föräldrar skall bli lyckade och präglas av en ömsesidig förståelse för de olika utmaningar som man gemensamt och var för sig, står inför.

Biljetter och info här!

ONLINE - direktsänt

Möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen

Genomförd!
Nytt datum kommer snart!

Genomförd!
Nytt datum kommer snart!

Genomförd!
Nytt datum kommer snart!

bottom of page