top of page

Så här tänker och gör vi:
Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Tecknologen AB är ett litet företag med 2 anställda. Vi har inga externa samarbetspartners som är intresserade av att använda våra personregister i något syfte, och vi säljer inte, lånar inte ut eller gör dina personuppgifter tillgängliga för andra. Dina uppgifter är säkra hos oss. Endast ett fåtal personer har tillgång till uppgifterna och våra samarbetspartners är kända och etablerade företag med mycket hög säkerhet.

Generellt sett anser vi att de uppgifter du tidigare har lämnat till oss innebär opt-in samtycke till den bearbetning som vi utför, kursadministration, försäljning och information som vi lagrar Vi samlar inte in några data utan att du vet om det och utan att du själv lämnar uppgifterna i samtycke. Det finns inga ”dolda” insamlare på våra sidor som samlar in identifierbara data. Vi räknar våra besökare och noterar information om deras besökslängd och vilken webbrowser de använder.
 

Externa system

De externa samarbetspartners som vi dock har, utför tjänster åt oss. Det är följande företag:

APSIS – administrerar våra nyhetsbrev och våra kursbrev
I databasen för våra nyhetsbrev finns du med om du gått kurs som vi anordnat eller om du bett om att få information hos oss, det vill säga; alla som finns registrerade här, har bett om det och har en relation till oss. All data finns i krypterad form på APSIS servrar och vi har tillgång till dom via inloggning. De uppgifter som lagras här är det namn och den epostadress du uppgett, samt uppgift om kommun och arbetsplats, om du angett detta. Har du varit kursdeltagare lagras också vilken kurs du senast gått, hur många dagar den var samt på vilken nivå.

Vi lagrar dessa uppgifter för att kunna ge dej rätt information om kommande kurser, vi kan exempelvis filtrera fram alla som gått en tredagarskurs för att skicka information om att det nu finns en påbyggnadskurs för den utbildningen.
 

Litebreeze – skapar webprogram åt oss
Litebreeze skapar och underhåller vårt webbaserade program Teckentuben. De som kodar programmet och fixar buggar etc. kan se de uppgifter som finns lagrade i systemet när dom är inloggade. Vi har full koll på vilka dessa personer är och att inga uppgifter lämnar vårt system.
Vi har ett DPA-avtal och ett personuppgiftsbiträdesavtal med Litebreeze för att säkerställa att deras tillfälliga tillgång till persondata är säkert.
 

Björn Lundén – vår leverantör av ekonomisystem
Har vi fakturerat dej som privatperson, finns dina uppgifter med i vårt faktureringssystem, likaså; om du som privatperson fakturerat oss finns dina avsändaruppgifter med i vår leverantörsreskontra. Detta är uppgifter som vi behöver för kontroll och revision, och de lagras så länge som de behövs för att uppfylla lagar som exempelvis bokföringslagen. Har du fakturerat oss / blivit fakturerad som företag, kan dina namnuppgifter finnas med i vårt system i form av referensperson.
Vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Björn Lunden information AB.
 

Crossnet – vår leverantör av vårt e-postsystem (Exchange)
I vårt mailsystem flyter det dagligen in och ut mail som innehåller personuppgifter. Vi hanterar dessa lokalt i våra datorer, med lösenordsinloggning. De personuppgifter som finns i mailen som vi tar emot förutsätter vi vara godkända av den som skickar det eller att den som skickar mail med namnuppgifter har fått samtycke från den eller de som kan identifieras i mailet.
Vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Crossnet.
 

Textalk
Textalk tillhandahåller vår tjänst Teckenbutiken. Där lagras de uppgifter vi behöver från våra kunder, för att vi ska kunna uppfylla våra avtal, leverera produkter och tjänster samt utvärdera våra produkter och tjänster. Vi kommer också att skicka ut information om kurser och verksamhet till de av våra kunder som genom att handla hos oss gett samtycke till detta. Uppgifterna behålls så länge som vi lagligen behöver det, som längst till dessa att kunden kräver att uppgifterna tas bort Vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan vår personuppgiftsansvarig och Textalk AB 556586-1472 (“Personuppgiftsbiträde”)
 

Payson
Payson hanterar kortuppgifter och faktureringsuppgifter för Teckentuben. De är personuppgiftsansvariga för de uppgifter du lämnar i kassan när du prenumererar och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras säkert.

Egna system
Vi har också egna system där vi lagrar personuppgifter. Gemensamt för dessa register är att vi använder uppgifterna för att administrera våra kurser, inbjudningar till kurser, samt för betalningar av kurser och annan likvärdig hantering.
 

Kursdeltagarregister
Vi har ett register för hantering av våra kursdeltagare och för anmälningar till våra kurser. Detta register finns i form av en Access-databas, som lagras lokalt på en av våra datorer. Datafilen är krypterad och datorn förvaras i låst och larmat utrymme. I registret lagras personliga data som namn och e-postadress, arbetsplats, och vilken kurs deltagaren gått.

Register över utvärderingar
Vi samlar in utvärderingar efter varje kurs. De utvärderingar där deltagaren lämnar samtycke till att den text som deltagaren skrivit, kan användas av oss i marknadsföringssyfte, sparas i låst och larmat utrymme. Övriga data gällande utvärderingarna lagras i en lokal Access-databas där dock inga personuppgifter matas in.

Dussin.se
Dussin är vår repetitionssajt. Här matar vi  manuellt in inloggningsuppgifter som kursdeltagarna på våra kurser får tillgång till för repetition av olika kursmoment. Detta är uppgifter som ej är identifierbara. Om du som deltagare vill ha en egen prenumeration på repetitionskursen, kommer vi att registrera ett användarnamn (som kan vara din epostadress) och ditt namn i systemet. Faktura skickas genom vårt ekonomisystem. Vi behåller ditt konto tills dess du meddelar annat. 

Teckenalmanackan.se
Teckenalmanackan är en kommersiell produkt. I dess system lagras information om beställarens e-postadress och arbetsplats. Alla annan information är relaterad till ekonomisystemet (fakturering etc.) och lagras där.

Teckentuben.se
Teckentuben är en kommersiell produkt. Dess system är till stor del automatiserat, vilket innebär att systemet hanterar användarens e-postadress, samt köpinformation. Har du prenumererat på Teckenalmanackan i in egenskap av representant för en verksamhet, finns ekonomiuppgifterna i vårt ekonomisystem (fakturering). I detta system lagras också uppgifter om underkonton som kan vara elever på en viss skola som prenumererar på Teckentuben. Här lagras deras förnamn och ett användarnamn, men ingen e-postadress. Dessa uppgifter matas in av huvudkontoinnehavaren.

bottom of page