Här finns de videofilmer som ingår i föreläsningen

Mors Lilla Olle - sångversion

Mors Lilla Olle - diktversion

Kortföreläsning om Iczas tecken