Tack! Din information har skickats till oss.

Meddelande eller fråga?

Har du stält en fråga eller bett om information så kommer vi att svara på ditt meddelande snarast.

Hör du inget ifrån oss?

Har svar/bekräftelse inte kommit inom 2 dagar, har något inträffat som gjort att vi trots allt inte fått ditt meddelande! 


Kontakta oss då igen på något av följande sätt:


Mail

info(at)tecknologen.se

Telefon

0511 - 290 18

Många vänliga hälsningar,

Håkan Ernklev, Tecknologen AB

Kontakta oss
Om Tecknologen AB
Kontaktinfo

0511 - 290 18

Dalavägen 14, 533 72 Lundsbrunn

info@tecknologen.se

Information om personuppgiftshantering

Tecknologen AB är ett familjeföretag som håller utbildningar i teckenkommunikation och teckenspråk över hela landet.  Vi genomför teckenutbildningar på alla nivåer och med alla typer av inriktningar - och har så gjort i över 30 år!

Frågor om kurser, vår verksamhet eller om tecken och att teckna? Hör av dej till oss!  

  • Facebook Social Ikon