top of page
Tack! Din information har skickats till oss.

Meddelande eller fråga?

Har du stält en fråga eller bett om information så kommer vi att svara på ditt meddelande snarast.

Hör du inget ifrån oss?

Har svar/bekräftelse inte kommit inom 2 dagar, har något inträffat som gjort att vi trots allt inte fått ditt meddelande! 


Kontakta oss då igen på något av följande sätt:


Mail

info(at)tecknologen.se

Telefon

0511 - 290 18

Många vänliga hälsningar,

Håkan Ernklev, Tecknologen AB

bottom of page