top of page

Bildstöd är ofta lösningen på "allt" när det gäller ordning, reda, kommunikation och utbrott. Bildstöd är verkligen en mycket god hjälp i olika situationer, men det finns också en tendens att använda det som ett slags "alibi" - det används då mer för att visa att det används, än med tanke kring hur, varför och vad som skall ges stöd av bilderna.

Tankar kring bildstöd - vad, hur, när och varför?

Detta videoklipp kommer från min online-föreläsning kring ADHD och förhållningssätt, med speciell inriktning på föräldrar. Här talar jag lite kring mina perspektiv på bildstöd och hur det kan tänkas användas.

Bildstöd är ett mycket effektivt sätt att klargöra information och också att kommunicera på ett lågaffektivt sätt. samtidigt är jag mån om att framhålla att bildstöd inte är lösningen på alla kommunikationsproblem och att man inte i alla sammanhang löser grundläggande problem med hjälp av bildanvändning.

I videon - som är ett utdrag ur en längre föreläsning om adhd och förhållningssätt - talar jag om att jag ibland ser bildstödsanvändning som används som ett alibi. Med detta menar jag att man i verksamheten använder bildstöd "för att man ska" och för att visa att man vill, men att man kanske inte alla gånger tänkt ut varför och hur det skall användas till respektive individ. Har du synpunkter eller tankar kring videon - kontakta mig gärna!

bottom of page