top of page

Vad är vad när det gäller stöd?


Ofta får jag får jag frågan om de olika stödåtgärder som skolan kan och ska sätta in för att stödja elever med bland annat NPF. Först är det dock viktigt att notera att det inte är diagnosen i sig som är avgörande för att stöd skall sättas in, utan stödet skall utgå från de problem som eleven har i skolan.


Extra anpassningar och särskilt stöd är två olika åtgärder som skolan kan vidta för att stödja elever med olika behov.


Extra anpassningar handlar om att anpassa undervisningen och miljön så att den passar elevens behov. Det kan till exempel innebära att ge eleven extra tid på sig att utföra uppgifter, att använda olika inlärningsstilar eller att ge eleven möjlighet att ta pauser när det behövs. Extra anpassningar innebär alltså att man anpassar undervisningen och miljön för att underlätta för eleven att delta i undervisningen och utföra uppgifter. Dessa anpassningar skall dokumenteras, exempelvis i den individuella utvecklingsplanen, men det behövs inga särskilda beslut för att anpassa för eleven.


Särskilt stöd däremot, handlar om att ge eleven extra resurser eller hjälp utöver det som erbjuds i den vanliga undervisningen. Särskilt stöd kan till exempel innebära att ge eleven extra undervisningstid eller att arbeta med en specialpedagog för att stärka elevens förmågor. Särskilt stöd handlar alltså om att ge eleven extra hjälp och resurser för att stärka deras förmågor och hjälpa dem att nå sina mål. Särskilt stöd skall beslutas av rektor och skall skrivas in i ett åtgärdsprogram.


Sammanfattningsvis kan man säga att extra anpassningar handlar om att anpassa undervisningen och miljön så att den passar elevens behov, medan särskilt stöd handlar om att ge eleven extra resurser - ofta under längre tid - och hjälp för att stärka deras förmågor och hjälpa dem att nå sina mål. Båda dessa insatser är förstås viktiga för att skapa en inkluderande och tillgänglig undervisning för elever med olika behov och det är också viktigt att man samordnar dem så att alla insatser blir så effektiva som möjligt både var för sig och som helhet.

63 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Du följer nu min blogg! Tack! :)

Skriv in din e-postadress ovan och klicka på "Följ min blogg!" så får du meddelande varje gång ett nytt inlägg finns att läsa! Du kan när som helst avprenumerera!

bottom of page