head1
   

Här är en del saker som kan vara bra att känna till inför kursen. Det handlar mest om "avtalssaker", avbokningar och annat; övrig information som gäller den kurs du anmält dej till, får du tillskickat dej till din arbetsplatsadress senast 10 dagar innan kursstart.

Dessa kursvillkor som pdf

 

1. Anmälan
Anmälan sker på enklaste sätt till Tecknologen AB. Du bör få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen inom 48 timmar.
Bekräftelsen innebär att anmälan är mottagen, inte automatiskt att kursen blir av (se "Inställd kurs" nedan)
10 dagar innan kursdatum skall du via brev till din arbetsplats (om du går i tjänsten) eller till din hemadress (om du går privat) få slutlig information om kursen i ett kursbrev. Av detta framgår bland annat kursplats, tider och annat. Får du inte denna information, ber jag dej kontakta oss snarast.

 

2. Avanmälan
Anmälan är bindande från 21:e dagen innan kursens första dag. Vid avanmälan efter den 21:e dagen, debiteras hela kurskostanden. Normalt kan plats erbjudas på kommande kurser, i mån av plats, utan extra kostnad (den debiterade deltagaravgiften kan alltså normalt"användas" för en kommande kurs) men detta kan ej lovas.
Vill du, efter en avanmälan, anmäla dej på dessa villkor, svarar du själv för att kontakta oss tidigast 7 dagar innan kursen för att kolla om det finns plats. Kursen skall gås inom 6 månader från ursprungligt kursdatum.

Kursdeltagare som får förhinder får ersättas av annan kursdeltagare utan särskild kostnad eller anmälan.

 

3. Inställd kurs
Kurserna ställs in väldigt sällan.
Tecknologen AB har rätt att ställa in kurs på grund av
- för få deltagare
- kursledares sjukdom
- annan akut händelse som drabbar kursledaren eller hans familj

Besked om inställd kurs på grund av för få deltagare, ges deltagare senast
12 dagar innan kursens första dag.
Besked om inställd kurs på grund av annan av ovan nämnda anledningar, ges snarast möjligt.
Vid inställd kurs flyttas anmälan till nästa likvärdiga kurs på orten och deltagarna har, om detta kursdatum inte passar, att avboka senast 10 dagar före kursstart.

Tecknologen AB påtar sig inget ansvar för ev. kostnader (såsom kostnader för hotell biljetter som ej är avbokningsbara, vikariekostnader etc.) som uppkommer om en kurs ställs in. Vårt råd är att ni alltid garderar er genom att se till att resor etc kan avbokas eller ombokas utan kostnad för er.

4. Kursen
I kursen ingår kursmaterial och fika, men inte lunch. Behöver deltagare specialkost till fika, skall detta anmälas särskilt innan kursen.
Kursdagarna är normalt 09.00 - 16.30.
Ev avvikelser meddelas i kursbrevet.

5. Frågor
Alla frågor tas gärna och tacksamt emot.
Din kontaktperson är
Håkan Ernklev
0511 - 290 18
0705 - 66 48 22
0511 - 290 60 (bost)
hakan@tecknologen.se

 

 

 

Läs mer på tecknologen.se:

Kurskalender
Här hittar du din teckenkurs! Kalender för kurser i teckenkommunikation, samt kursinfo.
Läs mer...