Inspirationskursen:
Hjälper dej att komma igång och hålla igång!

Detta är en sommarversion av informationen - all information är dock giltig oavsett när under året du köper kursen!

Liten video som visar lite hur kursavsnitten är upplagda.